De Sint-Katarinaschool is een school met een hart voor kinderen, met aandacht voor elk kind en waar iedereen, iedereen kent : kinderen, leerkrachten, directie en ouders. 

 

De Sint-Katarinaschool heeft een actieve ouderraad, die momenteel een 15-tal leden heeft. Naast die vaste leden van de ouderraad kunnen wij ook beroep doen op ouders die ons steunen, financieel en/of door te komen helpen op al de activiteiten. 

Wij vergaderen ongeveer 8 à 10 maal per jaar, meestal op de derde maandag van de maand.  Op deze vergadering zijn ook de directie en een afvaardiging van de leerkrachten aanwezig.  Zo kunnen we beter direct overleggen. 

Tijdens onze vergaderingen komen de volgende agendapunten aan bod:

 

- Thema: voorstelling van een onderwerp of discussieforum

   voorbeeld: het fietsexamen, toegankelijkheid school bij werken, het GOK beleid, de pedagogische studiedagen,  …..

-  Schoolraad: twee van onze leden zetelen in de schoolraad en brengen verslag uit

-   Voorbereiding en evaluatie van de activiteiten: zowel de activiteiten van de ouderraad als de activiteiten van de school zelf

-   Verslagen van de gemeentelijke raden, zoals de cultuurraad, de verkeersraad, het overleg van de buitenschoolse

   kinderopvang; in elk van deze raden is iemand van de ouderraad aanwezig, die daarna verslag uitbrengt

 

Als ouderraad zijn wij ook lid van het VCOV, de overkoepelende organisatie van ouderverenigingen van het vrij onderwijs. Via het VCOV worden wij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het onderwijs. Het VCOV organiseert ook regelmatig infoavonden rondom een pedagogisch thema. 

 

Onze financiën komen vooral van onze jaarlijkse zwerfvuilacties en ronddragen van gemeentebladen of andere flyers.

Daarnaast organiseren we ook een kaas- & wijnavond of een quiz met de bedoeling om ouders beter te leren kennen.

 

Bent u geïnteresseerd om actief deel te nemen aan de ouderraad of wil u alvast meer over ons weten, dan kan u ons altijd contacteren! U bent ook steeds vrijblijvend welkom op één van onze vergaderingen

Indien u vragen heeft, kan u altijd contact opnemen met één van onderstaande personen:

 

Voorzitster

Penningmeester

Secretaris

Johanna Vander Kuylen

Viki Desneux

Karen Michiels